Toegang tot gezondheidszorg: 'Onze gezondheid is niet te koop!'

In deze vormingsmodule onderzoeken we hoe universele toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen mogelijk is. We kijken naar de rol van het gezondheidssysteem in het verkleinen van de gezondheids- en ongelijkheidskloof.

G3W biedt verdere ondersteuning voor het organiseren van vormingen of activiteiten op basis van de module. Contacteer ons!

Doelstelling en doelpubliek

Deze vormingsmodule is een interactief instrument voor activisten om vormingen en activiteiten te organiseren rond het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waarom’ van wereldwijde toegang tot gezondheidszorg voor iedereen.

Onderdelen van de module

Bij deze interactieve vormingsmodule hoort het dossier ‘universele toegang tot gezondheidszorg’. De focus ligt op toegang tot gezondheidszorg in het Zuiden en hoe het internationaal beleid daarop invloed uitoefent. We onderzoeken trends in het wereldgezondheidsbeleid en bieden alternatieven via voorbeelden van initiatieven van sociale bewegingen in het Zuiden.

Met de opeenvolgende sessies kan je dit achtergronddossier vertalen in interactieve activiteiten en vormingen. Je kan de sessies integraal aanbieden als vorming of er de voor jouw activiteit relevante onderdelen uitpikken. Bij elke sessie vind je kant-en-klaar materiaal in de vorm van powerpointpresentaties, filmpjes of materiaal voor een interactief spel.

Verdere ondersteuning

Je kan deze interactieve module downloaden via de links hieronder. Je klikt gewoon op de oranje knoppen. De overzichtsfiche geeft een handleiding bij de verschillende sessies.
Indien gewenst, biedt G3W verdere ondersteuning voor het organiseren van vormingen of activiteiten op basis van de module. Dit kan gekoppeld worden aan Train-The-Trainer-sessies waarbij we ondersteuning aanbieden in het opzetten en geven van interactieve vormingen en activiteiten. Deze sessies worden aangeboden op vraag aan een groep deelnemers vanaf 10 personen. Meer info vind je hier, of mail naar Lars: lars@vivasalud.be

De verschillende onderdelen:

Overzichtsfiche vormingsmodule

I. Ongelijkheden in gezondheid

I.1 Ongelijk onthaal

Spel: bij aankomst in de zaal krijgen de deelnemers niet hetzelfde aantal bonnetjes. Oproepen van een gevoel van verontwaardiging over ongelijkheden in gezondheid wereldwijd en empathie.

I.2 Quiz: 'ongelijkheden in gezondheid'

Quiz met meerkeuzevragen. Deelnemers laten kennismaken met feiten over wereldwijde ongelijkheden in gezondheid tussen landen en binnen landen.

Download de quiz

II. Conceptueel kader: hoe kan gezondheidszorg helpen?

II.1 Sociale determinanten van gezondheid

Spel met 'levende standbeelden' en presentatie. Deelnemers maken kennis met de sociale determinanten of factoren die een invloed hebben op gezondheid en erkennen dat gezondheidszorg slechts een van die factoren is.

Download de presentatie

II.2 Het recht op gezondheid en het gezondheidssysteem

Presentatie die de deelnemers laat kennismaken met de plichten van overheden ten aanzien van het ‘recht op gezondheid’ en de verschillende aspecten van een gezondheidssysteem die nodig zijn om universele toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en een goede volksgezondheid te kunnen verwezenlijken.

Download de presentatie

III. analyse: geschiedenis en trends in gezondheidsbeleid wereldwijd.

III.1. Tijdlijn

Tijdens een groepswerk maken deelnemers kennis met de politiek-economische determinanten van het gezondheidsbeleid wereldwijd sinds de Tweede Wereldoorlog.

Download de presentatie

Download de tijdlijnkaarten

III.2. De huidige mantra

2.1. Universal Health Coverage of Universal Health Care? Met een filmpje, presentatie en groepswerk geven we achtergrond bij de betekenis van Universal Health Coverage en de capaciteit tot het garanderen van universele toegang tot gezondheidszorg.

Dowload de presentatie

Download de gevalstudies

Link naar het filmpje

2.2. Zijn handel en investeringsakkoorden compatibel met gezondheid? Aan de hand van een presentatie en groepswerk onderzoeken we de impact van handels- en investeringsakkoorden op gezondheid.

Donwload de presentatie

IV. Alternatieven

Deelnemers denken na over kenmerken van een gezond beleid. Welke eigenschappen moeten gezondheidssystemen hebben om te voldoen aan het recht op gezondheid?
Dit doen we aan de hand van een groepswerk casestudies, een korte documentaire, en het presenteren van de bevindingen in groep. We sluiten af met een powerpoint.

Download de presentatie

Download de gevalstudies

Link naar de documentaire

V. Conclusie

Een samenvattende presentatie en discussie zet nog eens alles op een rijtje.

Download de presentatie

6253 keer gelezen