Transparantie

Ons transparantiebeleid is gestoeld op de volgende principes:

 • Ons transparantiebeleid omvat zowel upstream als downstream transparantie. Dit betekent dat transparantie naar partners en doelgroepen net zo belangrijk is als die naar subsidiegevers en donateurs.
   
 • Communicatie wordt afgestemd op de doelgroepen zodat relevante informatie wordt aangeboden op een manier die toegankelijk, begrijpelijk en aantrekkelijk is voor de personen voor wie die informatie bestemd is.
   
 • We verhullen geen informatie wanneer daar geen goede redenen voor zijn maar als we bepaalde informatie niet kunnen vrijgeven, wordt dat altijd gemotiveerd.
   
 • We zorgen ervoor dat onze communicatiekanalen herkenbaar zijn (logo, naam,...) en contactinformatie bevatten. We maken een duidelijk onderscheid tussen communicatie van medewerkers of vrijwilligers in eigen naam en communicatie in naam van de organisatie.
   
 • We streven ernaar om te voldoen aan alle wettelijke vereisten in verband met transparantie en bekendmaking van gegevens.
   
 • We werken mee aan sectorinitiatieven met betrekking tot transparantie.
   
 • Minstens éénmaal per jaar publiceren we een uitgebreid verslag met een zicht op onze jaarrekening, recente activiteiten en resultaten, gender- en milieubeleid, allianties, lidmaatschappen en financiers.

De lijst van de vaste medewerkers vind je hier. Je kan hen bereiken via voornaam@vivasalud.be.

11581 keer gelezen