Visie en missie

Gezondheid is ieders bekommernis. Het is ook een basisrecht.

Enkel sterke sociale bewegingen zijn in staat om dit soort van maatschappij vorm te geven

Helaas wordt voor de meeste mensen dit basisrecht bedreigd door armoede, ongelijkheid, uitbuiting, oorlog.

 

Een duurzame oplossing hiervoor is mogelijk wanneer economie en politiek echt in dienst staan van de mensen en niet van de winst. Bovendien moeten mensen, volkeren en landen van het Zuiden zelf hun lot in handen kunnen nemen. Soevereine ontwikkeling is dus ook een voorwaarde voor een rechtvaardig en gezond beleid.

 

Enkel sterke sociale bewegingen zijn in staat om dit soort van maatschappij vorm te geven. Sociale bewegingen zijn cruciaal omdat ze van onderuit werken; de stem vertegenwoordigen van de werkers, boeren en uitgeslotenen; en in staat zijn om de rechten van die bevolkingsgroepen af te dwingen. Zuid-zuid solidariteit is hierbij een belangrijke ondersteunende factor.

 

Viva Salud is een Belgische ngo die ontstaan is vanuit de overtuiging dat elke mens recht heeft op gezondheid. Daarom ondersteunen wij de uitbouw van sociale bewegingen in het Zuiden die strijden voor het recht op gezondheid. In de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba en elders helpen wij onze partners met raad en daad om sterke organisaties uit te bouwen. We ondersteunen hen ook financieel via de fondsen en giften die we in België werven. Daarnaast steunen we ook hun politieke strijd door onze activiteiten in België en door internationale netwerking o.a. in de wereldwijde People's Health Movement.

 

De expertise die wij zo opbouwen stellen we in het Noorden ten dienste van de beweging voor internationale solidariteit. Samen met de sociale bewegingen willen we mensen mobiliseren om het Belgische en Europese beleid om te buigen tegen uitbuiting en onderdrukking, ten gunste van het recht op gezondheid in het Zuiden.

 

Meer over dit onderwerp

Het overzicht begint met onze gedrukte publicaties. Dan volgen de digitale uitgaven.

Hieronder het team van vaste medewerkers van Viva Salud. Je kan hen via mail bereiken door voornaam@vivasalud.be.

21682 keer gelezen