Vrijwilligers

Dankzij vele vrijwilligers kan Viva Salud haar werking verstevigen en uitbreiden. Veel of wat minder tijd? Misschien zit er wel iets tussen voor jou! Ga een engagement aan op ons hoofdkantoor in Brussel, of ontdek het Zuiden door stage of vrijwilligerswerk bij één van onze partners!

Onze organisatienota met de rechten en plichten van onze vrijwilligers vind je hier.