Wat we doen

Samen sterk voor gezondheid

Iedereen een gezond leven

Hoe vaak wensen we elkaar geen goede gezondheid? Een goede gezondheid is belangrijk voor elke mens en elke gemeenschap. Het raakt iedereen. Het is een basisrecht. In de derde wereld wordt dat recht echter steeds meer bedreigd. Door toenemende armoede, ongelijkheid, uitbuiting en oorlog.

Niet alleen symptomen bestrijden

Gezondheid wordt in de eerste plaats bepaald door sociale, economische en politieke factoren. Armoede en ondervoeding bedreigen de gezondheid van landloze boeren in een land als de Filippijnen. Door zich te verenigen en te organiseren komen ze op voor hun rechten.

Geloven in het werk aan de basis

Onze partners werken met sloppenwijkbewoners, arme boeren en arbeiders. Gezondheid en ontwikkeling worden niet van bovenaf opgelegd maar groeien vanuit de basis. Dat is een garantie voor duurzame oplossingen. In Kinshasa (Congo) bijvoorbeeld leven en werken onze partners in de volkswijken zelf. Zij kennen dus de problemen van de gewone man en vrouw.

41231 keer gelezen